Knihovna nejen jako půjčovna knih

Asi pro většinu lidí je nepředstavitelné, že by neměli průkazku do knihovny. Každý vášnivý čtenář je vděčný, že si může půjčovat neomezené množství knih za poměrně velmi nízký měsíční poplatek. Nicméně nejsou to jen knihy, které knihovny nabízí.

Knihovny totiž nabízejí velmi hodnotný kulturní přínos. Knihovnám vděčíme za udržování a rozvoj regionální kultury. Nevěříte? Tak si pojďme společně zhodnotit, za co vše jsme knihovnám vděční a které neocenitelné služby poskytuje zcela zdarma.

Knihovna jako kulturní zařízení

  • Knihovna působí často skoro jako nízkoprahové zařízení pro děti. Nabízí celou řadu besed, tvůrčích dílen, soutěžních odpolední, nocování v knihovně. Zkrátka dětem je nabízen velmi bohatý program a to zadarmo.
  • Knihovna zprostředkovává besedy s oblíbenými spisovateli a spisovatelkami. Pro mnohé je to jediný způsob, jak se setkat s oblíbenými autory tváří v tvář a diskutovat s nimi tváří v tvář. Pro jiné je to zase způsob, jak se seznámit s dosud neznámými autory.
  • Knihovna nabízí vernisáže regionáních umělců a koncerty regionáních hudebníků a rozšiřuje povědomí o lokální kultuře.
  • Knihovna nabízí setkávání se zajímavými osobnostmi regionu. Například s umělci, herci, podnikateli. Někdy se nejedná o setkání se současnými osobnostmi, ale o setkání pomyslné s osobnostmi, které patřili ke koloritu města či vesnice v minulosti, jedná se vlastně o takové setkání in memoriam
  • Knihovna nabízí také služby zdravotně hendikepovaným. Týká se to především nevidomých obyvatel, kteří mají k dispozici služby zvukové knihovny. Knihy jsou namluvené v audiopodobě. Ovšem i lidé tělesně postižení z důvodu nemoci či věku se mohou opřít o služby knihovny. Mnohé knihovny totiž zajišťují donášku knih pro imobilní uživatele.
  • Podobně jako jsou nabízeny aktivity pro ty nejmenší, jsou nabízeny také akce pro seniory. Jedná se o různé tvůrčí dílny nebo o různé workshopy, které podporují zachování kognitivních schopností.

Mohlo by se vám líbit...