Zápis do školy

710x90-darek-pro-ucitele.jpg

Ať se to rodičům líbí nebo ne, pokud dítě dosáhne do 31.srpna věku šesti let, musí zkrátka k zápisu. Školní docházka je povinná a samozřejmě tím i účast na zápisu do prvních tříd. Existují výjimky, ale o těch rozhodně rodiče sami nerozhodují.
Zápis sám o sobě trvá asi 15 minut. Po tuto dobu bude zkoušející komunikovat s vaším miláčkem a na základě vyhodnocení se provede závěrečné rozhodnutí. Je totiž možné, že podle výsledků vám doporučí odklad o rok. Ovšem i tento krok má svá pravidla.
děti ve třídě

Co má dítě umět?

Určitě v první řadě by mělo vydržet 15 minut spolupracovat se zkoušejícím. Dobré by bylo mít naučenou básničku a zazpívat alespoň kousek písničky, ale to děti běžně umí již z mateřské školky. Počítat do deseti, rozpoznat jednotlivé tvary a také je umět vystřihnout. Samostatně se obléknout, zavázat tkaničku, jíst příborem a další běžné samostatné úkony. Důležité je také, aby umělo pozdravit, poprosit, poděkovat a umělo poslouchat, soustředit se na otázky a odpovědi.
učitelka a žáček

Jak probíhá zápis?

Zkoušející se bude s dítětem přirozeně bavit formou otázky, kde se bude ptát na základní věci. Jak se jmenuje, kolik je mu let, jestli má sourozence, kde bydlí a další. Také bude zkoumat výslovnost těžkých a složených slov, to pak i taková helikoptéra dá zabrat. Otestuje, jak moc dobře dítě poslouchá. Zkrátka říká slova a malý žáček musí určit první písmeno slova. Případně obráceně, nebude určovat první, ale poslední. Také bude pedagog zvědavý, jak si dítě povede v určování prostorové orientace, což je při výuce moc důležité. Takže bude chtít vědět co má za sebou, po pravé ruce, před sebou atd. A závěrem jak ve správné škole je třeba předvést malířské umění, případně splnit některé úkoly, které mají za úkol ukázat motoriku dítěte.
vybarvování omalovánek

300x250-1499170586.png

Co bude dál?

Je to vlastně taková první životní zkouška. Samozřejmě pokud dítě vše zvládá bez problémů, nastoupí 1.září do 1.třídy a jeho životní mezník se posunul. Máte doma školáka a s tím přichází větší zodpovědnost.
Pokud jsou nejasnosti nebo viditelně situaci nezvládá, tak svět se nezboří. Jen musíte navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, aby odborník posoudil stav dítěte a rozhodl o odkladu, případně vyloučil pochybnosti a dítě naopak do školy doporučil. Pokud ovšem rodiče sami pozorují, že dítě ještě není připraveno na školu, nemusí čekat na zápis, ale mohou požádat pediatra o doporučení o vyšetření. Pak mohou kontaktovat příslušnou školu o případném odkladu, dříve, než se zápis uskuteční.

Zápis do školy
Ohodnoťte příspěvek

Mohlo by se vám líbit...