Zápis do školy

Ať se to rodičům líbí nebo ne, pokud dítě dosáhne do 31.srpna věku šesti let, musí zkrátka k zápisu. Školní docházka je povinná a samozřejmě tím i účast na zápisu do prvních tříd. Existují výjimky, ale o těch rozhodně rodiče sami nerozhodují.
Zápis sám o sobě trvá asi 15 minut. Po tuto dobu bude zkoušející komunikovat s vaším miláčkem a na základě vyhodnocení se provede závěrečné rozhodnutí. Je totiž možné, že podle výsledků vám doporučí odklad o rok. Ovšem i tento krok má svá pravidla.
děti ve třídě

Co má dítě umět?

Určitě v první řadě by mělo vydržet 15 minut spolupracovat se zkoušejícím. Dobré by bylo mít naučenou básničku a zazpívat alespoň kousek písničky, ale to děti běžně umí již z mateřské školky. Počítat do deseti, rozpoznat jednotlivé tvary a také je umět vystřihnout. Samostatně se obléknout, zavázat tkaničku, jíst příborem a další běžné samostatné úkony. Důležité je také, aby umělo pozdravit, poprosit, poděkovat a umělo poslouchat, soustředit se na otázky a odpovědi.
učitelka a žáček

Jak probíhá zápis?

Zkoušející se bude s dítětem přirozeně bavit formou otázky, kde se bude ptát na základní věci. Jak se jmenuje, kolik je mu let, jestli má sourozence, kde bydlí a další. Také bude zkoumat výslovnost těžkých a složených slov, to pak i taková helikoptéra dá zabrat. Otestuje, jak moc dobře dítě poslouchá. Zkrátka říká slova a malý žáček musí určit první písmeno slova. Případně obráceně, nebude určovat první, ale poslední. Také bude pedagog zvědavý, jak si dítě povede v určování prostorové orientace, což je při výuce moc důležité. Takže bude chtít vědět co má za sebou, po pravé ruce, před sebou atd. A závěrem jak ve správné škole je třeba předvést malířské umění, případně splnit některé úkoly, které mají za úkol ukázat motoriku dítěte.
vybarvování omalovánek

Co bude dál?

Je to vlastně taková první životní zkouška. Samozřejmě pokud dítě vše zvládá bez problémů, nastoupí 1.září do 1.třídy a jeho životní mezník se posunul. Máte doma školáka a s tím přichází větší zodpovědnost.
Pokud jsou nejasnosti nebo viditelně situaci nezvládá, tak svět se nezboří. Jen musíte navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, aby odborník posoudil stav dítěte a rozhodl o odkladu, případně vyloučil pochybnosti a dítě naopak do školy doporučil. Pokud ovšem rodiče sami pozorují, že dítě ještě není připraveno na školu, nemusí čekat na zápis, ale mohou požádat pediatra o doporučení o vyšetření. Pak mohou kontaktovat příslušnou školu o případném odkladu, dříve, než se zápis uskuteční.

Mohlo by se vám líbit...