Hlavní rozdíly mezi firmou a státem

Zamyslete se nad tím, jaký je mezi těmito dvěma organizacemi rozdíl, pokud jich najdete celou řadu, pak je ve vaší zemi fungující stát a vaše firma dělá co může, aby sloužila svému účelu a zajistila vám potřebné prostředky.
úspěšný zisk
Firma je tu kvůli zisku x Stát je tu pro lidi
Stát je většinou demokratické zřízení x Ve firmě zaměstnanci vedení nevolí
Stát má mnoho povinností vůči lidem x Firma kromě několika výjimek jen vůči zákazníkům
rovnováha výpočtu
Mohli bychom pokračovat, ale asi už je zjevné, že řízení státu a firmy je ve své podstatě prakticky opačné. Když odhlédneme od toho, jak to je skutečně a pokusíme se nezabřednout do politických záležitostí.:
Stát je tu proto, aby sloužil lidem, zlepšoval jejich životní podmínky a staral se o kolektivní potřeby celého obyvatelstva. Dále kvůli komunikaci s vládami okolního světa a zajišťování bezpečí a dostupné zdravotní péče. Peníze by měli téci od státu pryč.
Firma byla vytvořena kvůli zisku. Stará se o potřeby vlastníků a zaměstnance má jen kvůli potřebě odvedení práce. Předmětem jejího zájmu jsou nakupující a v menší míře okolní obyvatelstvo. Peníze by vůči firmě měli téci dovnitř.

Ideál

Nic takového není, pokud si to sami nevytvoříte.
Jaká je vaše vize a cíle, jen to určuje, jak vypadá vaše ideální firma. Věnujte svůj čas tomu, abyste si určili priority a stanovili vizi, na vizi navažte své cíle, které vám pomohou ji vyplnit a pak se postarejte o to, aby všichni pochopili, o co vám jde.
digitální marketing
Když všichni půjdete za stejnými cíli, to, co děláte bude efektivnější a hodnotnější.
Firma má neuvěřitelnou výhodu oproti státu v tom, že si sama určuje, co a jak, stát má mnoho a mnoho překážek pro to, aby mohl něco udělat a zařídit a nejhorší na tom je, že ty překážky si vystavěl sám.
Firma nemusí být stejně složitá a rozčleněná jako stát. Může si sama určit své hranice, tak toho využijte.

Mohlo by se vám líbit...