USA-hospodářsky nejsilnější stát?

Ano, Spojené státy se momentálně opravdu řadí na první místo ve světovém hospodářství a to i díky velmi vyspělému průmyslu, zemědělství nebo dokonce zásluhou vědy či výzkumu. Nesmíme zapomínat, že i Americký dolar je dokonce nejpoužívanější měnou při mezinárodních transakcích a bývá označován za celosvětovou rezervní měnu.
vlajky USA.jpg
Ekonomií Spojených států je tzv. smíšená ekonomika, což je ekonomický systém, ve kterém se objevuje tržní i plánovaná ekonomie. Většina současných ekonomických systémů je smíšená, výjimkou bývá kapitalismus s volným trhem nebo socialismus a komunismus se státním plánováním.
Nejvýznamnějšími obchodními partnery Spojených států jsou Čína, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Německo a Mexiko. USA je taktéž největším světovým producentem zemního plynu a ropy, ovšem všechnu domácí produkci sami využijí a ještě si musí nechat dovážet.

Stručné dějiny
Od 90. let 19. století je USA považováno za nejmocnější národní ekonomii planety. Vyrábí až čtvrtinu hospodářské produkce na světě. Ve 20. století během dob válek ekonomie USA neoslabila, ale ještě více posílila. Začala rozsáhlá výroba zbraní i potravin. USA tím zvýšili svůj hospodářský i politický růst.

Zemědělství
USA se řadí na první na místo ve výrobě a dokonce i vývozu zemědělských produktů. Vznikla zde i území na pěstování dané plodiny. Například kukuřičné pásmo, kde se pěstuje kukuřice, sójové boby a pšenice. To se rozprostírá hlavně na území Centrálních rovin. Západním směrem od kukuřičného pásma se nachází pšeničné pásmo, kde se pěstuje oves, cukrová řepaa pšenice. Na jihu v oblastech, kde je dostatek vody se nachází bavlníkové pásmo, kde se pěstuje bavlník, tabák, citrusové plody a podzemnice olejná. Na západě USA se pěstují hrozny, citrusové plodiny a jiné ovoce. Hlavní oblast pro chov zvířat je kukuřičné pásmo s pšeničným pásmem, kde se chovají jak prasata, tak i skot. Horské státy se využívají převážně k těžbě dřeva.
pětidolarovky.jpg
Průmysl
V průmyslu Spojené státy disponují dostatkem nerostných surovin i elektrické energie. Nejvýznamnější průmyslovou oblastí je území mezi městy Boston, Washington, D. C. a Chicago. Hlavní je vyspělé hutnictví v okolí Clevelandu a Detroitu.

Mohlo by se vám líbit...