Jaké výzvy přináší Building Data Analytics Software

Mnohé firmy vyžadují pro svou činnost speciální programy. Jejich tvorbou pak často pověřuje externí specializované firmy, které se snaží vytvořit takový, který by odpovídal jejím požadavkům. To však často není tak jednoduché.

Typickou výzvou, před kterou programátoři stojí, je i building data analytics software https://www.companiesandoffices.cz/building-data-analytics-software/, tedy vytvoření programu pro analýzu dat. To se zdá na první pohled jako jednoduchý úkol, avšak když se podíváme blíže, zjistíme, že skutečnost je poněkud jiná.

příklad zdrojového kódu

Ve skutečnosti je potřeba si zjistit hned několik základních údajů. Tím prvním je otázka, o jaká data půjde a co přesně by mělo být analyzováno. Bude se jednat například o objem prodeje? O podíl určitých vybraných výrobků na celkovém prodeji? Možností je spousta a každá z nich vyžaduje poněkud jiný přístup.

Dále je potřeba také vědět, v jakém programu či programech budou ona data uložena. Jistě, nejčastěji se jedná o Excel, avšak často najdeme i Word či dokonce speciální software. A s ním se musí náš program pro analýzu dokázat nejen spojit, ale také si vybrat potřebné údaje a zpracovat je.

programátor při práci

Problém je také používaný operační systém. Jedná se o Windows? Linux? Nebo nějaký jiný? Je tento operační systém pravidelně upgradován? A jaké jsou parametry počítače, na kterém má onen software běžet? Do kolika různých počítačů či jiných zařízení jej bude nutné nahrát?

V neposlední řadě je to fakt, že zákazníci, zvláště ti, kteří dané problematice příliš nerozumí, mají často nerealistické požadavky a očekávání. Mnohdy pak neberou příliš dobře, když se jim snažíme vysvětlit, proč jejich vizi není možné uskutečnit.

Je tedy vidět, že práce programátora není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Rozhodně to není jen o tom, že celý den sedí u počítače a vesele si kóduje. Přesto by se bez jejich práce mnohé firmy neobešly, případně by měly situaci o mnoho těžší. V žádném případě se je tedy nevyplatí podceňovat.

Mohlo by se vám líbit...