Historie produktu

Rozvoj výroby jde ruku v ruce s kulturním, společenským a technickým vývojem společnosti. Dějiny produktu sahají do hlubokého pravěku. To, co člověka oddělilo od zvířat, bylo první primitivní slovo a první výrobek, s nímž si usnadňoval práci nebo lov.

Vývoj tedy má historii starší než milion let, tehdy předchůdci člověka Homo habilis začali s výrobou primitivních předmětů.
Vývoj řemesla zažíval svůj rozkvět ve starověku, v Evropských podmínkách pak především ve středověku. Dříve to fungovalo tak, že jeden člověk byl zodpovědný za tvorbu produktu od začátku až po jeho finalizaci. Až ve 14. vznikají první manufaktury jakožto předchůdkyně pozdějších továren. V manufakturách dochází k dělbě práce, jeden člověk se podílí jen na části výrobu, další část přebírá někdo jiný, tím dochází k mnohonásobně vyšší produkci.

Průmyslová revoluce

Výrazný zlom přináší průmyslová revoluce, která umožnilavyužívání strojů a ještě vyšší nárůst produktivity. Jednalo se v podstatě o dvě průmyslové revoluce. První je spjatá s vynálezem parních strojů a druhá pak s vynálezem elektřiny. Díky prvním továrnám dochází poprvé v historii k tomu, že vzniká nadprodukce, což dříve v historii byl jev zcela nemyslitelný.

To je spojeno na straně jedné s vyšší životní úrovní, s nižší cenou produktů, kdy se věci dříve považované za nadstandard, stávají běžnou součástí domácnosti i lidí z nižších vrstev, ale na druhé straně je to spojeno s obavami o práci. Stroj nahradí celou řadu lidí a příliš velká nadprodukce může vést ke snižování výroby. Člověk v těch dobách nemá žádnou cenu.

Dělníci jsou vnímáni jako velmi levná pracovní síla a tak je s nimi také zacházeno. Tento fenomén se odráží ve světové literatuře, například sociálních románech Charlese Dickense. Zde najdeme také původ vzniku myšlenky odborů a potažmo komunistické ideologie. Naštěstí časem přicházejí na řadu podnikatelé, kteří byli zároveň filantropové a altruisté, kteří si uvědomili, jak velmi důležitá je péče o dělnickou třídu a jejich potřeby.

Mohlo by se vám líbit...